Doprava

Technické údaje vozidiel

IVECO – DAILY 70C

druh vozidla: valník bez plachty
celková hmotnosť: 7 000 kg
prevádzková hmotnosť: 2 860 kg
úžitková hmotnosť: 4 140 kg
dĺžka ložnej plochy: 6 100 mm
šírka ložnej plochy: 2 250 mm

DAF – FA LF55

druh vozidla: valník bez plachty
celková hmotnosť: 14 000 kg
prevádzková hmotnosť: 5 340 kg
úžitková hmotnosť: 8 660 kg
dĺžka ložnej plochy: 6 200 mm
šírka ložnej plochy: 2 400 mm

RENAULT D

druh vozidla: valník bez plachty
celková hmotnosť: 16 000 kg
prevádzková hmotnosť: 6 210 kg
úžitková hmotnosť: 9 790 kg
dĺžka ložnej plochy: 6 600 mm
šírka ložnej plochy: 2 480 mm

ŤAHAČ/NÁVES – Renault Premium/Schmitz

druh vozidla: valník bez plachty
celková hmotnosť jazdnej súpravy: 57 000 kg
prevádzková hmotnosť jazdnej súpravy: 14 291 kg
najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy: 40 000 kg
úžitková hmotnosť jazdnej súpravy: 24 500 kg
dĺžka ložnej plochy: 13 600 mm
šírka ložnej plochy: 2 480 mm

NÁVES MULDA/KORYTO NA ZVITKY 7,2 m

Auto cena na km bez DPH pre firemných zákazníkov/zákaník VPH cena na km s DPH pre firemných zákazníkov/zákazník VPH Paušál – Prešov bez DPH Pausál – Prešov s DPH
Iveco 1,40 € /1,68 € 1,40 € / 1,68 € 30,00 € 36,00 €
DAF 1,40 € / 1,68 € 1,40 €/ 1,68 € 30 € 36 €
Ťahač / Náves 1,70 € / 2,04 € 1,70 € / 2,04 € 50 € 60 €
Ťahač / NávesMedzinárodná doprava 1,20 € 1,44 €
Stojné za každých začatých 30 min. bez DPH Stojné za každých začatých 30 min. s DPH
Iveco 10.00 € 12,00 €
DAF 10,00 € 12,00 €
Náves 5,00 € 6,00 €

Vedúci dopravy:
Mgr. Marián Petruš

Telefón: +421 51 748 1788
Fax: +421 51 748 1821
Mobil: +421 917 278 640
+421 915 987 445
Mail: petrus@kovsmol.sk
doprava@kovsmol.sk

Kupujúci je povinný zabezpečiť vykládku vozidla do 30 minút po príhlasení sa osádky vozidla na mieste vykládky. V prípade nesplnenia tejto podmienky má predávajúci právo účtova stojné z dôvodu čakania v zmysle aktuálneho cenníka. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť vykládku tovaru svojimi mechanizmami a vlastnými pracovníkmi, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Materiál Vám dovezieme do 48 hodín od zaplatenia, alebo podľa dohody s predávajúcim. Cenník dopravy platný od 27.10.2017