Transport

Samochód cena za km bez VAT cena za km z VAT Ryczałt – Prešov bez VAT Ryczałt – Prešov z VAT
Iveco 1,00 € 1,20€ 20,00 € 24,00 €
DAF 1,00 € 1,20 € 20,00 € 24,00 €
Przyczepa 1,30 € 1,56 € 25,00 € 30,00 €
Opłata postojowa za każde rozpoczęte 30 min bez VAT Opłata postojowa za każde rozpoczęte 30 min z VAT
Iveco 10.00 € 12,00 €
DAF 10,00 € 12,00 €
Przyczepa 5,00 € 6,00 €

Prawo:
Mgr. Marián Petruš

Telefon: +421 51 748 1788
Faks: +421 51 748 1821
Mobil: +421 917 278 640
+421 915 987 445
Mail: petrus@kovsmol.sk
doprava@kovsmol.sk

Kupujący zobowiązany jest zapewnić rozładunek samochodu w ciągu 30 minut od zgłoszenia się załogi pojazdu w miejscu wyładunku. W razie niedotrzymania tego warunku sprzedający ma prawo naliczyć opłatę postojową za czas oczekiwania zgodnie z aktualnym cennikiem. Kupujący zobowiązuje się do zapewnienia wyładunku towaru własnym sprzętem i przez własnych pracowników, o ile nie uzgodnił ze sprzedawcą inaczej.

Materiał dostarczamy w ciągu 48 godzin od zapłaty lub według ustaleń ze sprzedającym.