Dokumenty

Dokumenty zostały przygotowane w formatach pdf oraz doc. Dokumenty w formacie pdf można wydrukować, wypełnić i przesłać faksem. Dokumenty w formacie doc można wypełnić komputerowo, zapisać i wysłać jako załącznik do e-maila.

Do otwarcia plików w formacie pdf wymagany jest odpowiedni program zainstalowany w komputerze np. Acrobat Reader.
Do otwarcia plików w formacie doc wymagany jest edytor tekstowy współpracujący z danym typem plików zainstalowany w komputerze, np. Microsoft Word alebo Open Office. Do otwarcia plików w formacie rar, np. WinRar