Inne usługi

  • Produkcja i montaż konstrukcji stalowych, hal i zadaszeń
  • Montaż paneli dachowych i ściennych
  • Produkcja i montaż świetlików dachowych
  • Gięcie stali zbrojeniowej
  • Odmuchiwanie materiałów
  • Wypalanie blach

To wszystko, a nawet więcej oferuje Państwu nasz partner, firma Metal Complex spol. s.r.o
Więcej informacji na stronie internetowej partnera: www.metalcomplex.sk
MetalComplex