Iné služby

  • Výroba a montáž oceľových konštrukcií, hál a prístreškov
  • Montáž strešných a stenových panelov
  • Výroba a montáž strešných svetlíkov
  • Ohýbanie armovanej ocele
  • Tryskanie materiálov
  • Pálenie plechov na páliacom stroji

To všetko a ešte oveľa viac Vám ponúka naša partnerská spoločnosť Metal Complex spol. s.r.o.
Viac sa môžete dozvedieť na stránke spoločnosti www.metalcomplex.sk
MetalComplex