Delenie

Cenník delenia hutného materiálu platný od 27.10.2017
Ceny v tabuľke je za 1 ks a 1 rez
Materiál Rozmer mm Autogen Rozbr.+nožnice Pásová píla
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
Betonárska oceľ O 5,5-8 0,150 € 0,180 €
O 10 – 20 0,300 € 0,360 €
Kruhové tyče 21 – 32 0,500 € 0,600 €
4.hr.tyče 33-50 0,800 € 0,960 € 1,300 € 1,560 €
6.hr.tyče 50-100 1,900 € 2,280 € 2,500 € 3,000 €
  100 a viac 2,900 € 3,480 € 4,000 € 4,800 €
Ploché tyče 20-50/5-8 0,400 € 0,480 €
  20-60/9-10 0,700 € 0,840 €
  65-200/do 10 1,000 € 1,200 €
  20-60/nad 10 2,000 € 2,400 €
  65-200/nad 10 3,000 € 3,600 €
Oceľ: 50-100 0,900 € 1,080 € 1,900 € 2,280 €
I, IE, IPE 120-160 1,800 € 2,160 € 3,000 € 3,600 €
U, UE, UPE 180-200 4,000 € 4,800 € 5,000 € 6,000 €
  220-300 5,000 € 6,000 € 8,500 € 10,200 €
Oceľ 100-160 2,800 € 3,360 € 3,500 € 4,200 €
HEA, HEB 180-220 6,300 € 7,560 € 8,400 € 10,080 €
  240-300 8,400 € 10,080 €
Oceľ uhlova do 50 0,500 € 0,600 € 1,000 € 1,200 €
  60-100 0,800 € 0,960 € 1,300 € 1,560 €
  110-200 3,000 € 3,600 €
Otvorené a Do 40 0,300 € 0,360 € 1,000 € 1,200 €
uzatvorené 40-80 1,500 € 1,800 €
tenkostenné 85-120 2,300 € 2,760 €
profily 125-160 4,000 € 4,800 €
  160-200 6,000 € 7,200 €
Plechy do hrúbky 8 mm – nedelíme
od hrúbky 10 mm = hr.plechu v mm x 0,300 € / meter
MATERIÁL DELÍME S PRESNOSŤOU 0,5 cm
POD UHLOM MATERIÁL NEDELÍME
NA KRATŠIE KUSY AKO 0,5 metra NEDELÍME !